X
Server time:    Your local time:   

Crew

På den här sidan ser du en översikt över de människor som styr och tar hand om detta maffiaspel. Dessa människor har mer adminstrativa rättigheter än vanliga medlemmar.

Lagmedlemmar är indelade i olika grupper baserat på deras rank:
Owner , Admin , Moderator , Promotor och Donator

Om du har några problem, vänligen kontakta en administratör genom att skicka ett medelande.

Användarnamn Tony
Funktion Owner
Land Okänd
Kön Man

Vänligen skicka inga begäranden om att bli en lagmedlem.
Om vi behöver din hjälp kontaktar vi dig.

Anslut till Facebook
Språkval:    English    English    Nederlands    Français    Deutsch    Norsk    Svenska    Polski    Română    Čeština    Español    Türkçe